Orson Welles over de Negroni Cocktail:

De Bitters zijn excellent voor de lever, de gin is slecht voor je. Die twee houden elkaar in evenwicht

Ik sta te popelen om straks weer het glas te kunnen en mogen heffen.

Gert-Jan van Rooijen